torsdag 10. februar 2011

Forklaring på inch

I mine steg for steg - forklaringer bruker jeg ofte betydningen inch. 
Men hva betyr det egentli?
Inch er en engelsk målestokk og er det samme som en tomme her i Norge. Mye av scrapbookingprodukter man bruker er laget i Amerika der det har sin opprinnelse fra. Derfor er mye av utstyret beregnet på inch. 
På de fleste skjærebrett er det i tilegg til cm også innskrevet inch. Derfor kan man lett bruke dette når man skal måle opp i inch.
Har man ikke et skjærebrett med dette kan man regne det ut selv. En inch er nøyaktig 2, 54 cm. Derfor er altså f. eks 12 inch 30, 48 cm (2,54 x 12)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar